Lika rättigheter i mötet med myndigheter – 14 nov.

Seminarium på MR-dagarna 2019 i Linköping med temat Rätten till hälsa

Torsdag 14 november 10.30–12.00, i samarbete med Försäkringskassan

Hur kan myndigheter säkerställa lika rättigheter i mötet med invånare? Alla som möter en myndighet har rätt att bli väl bemötta och få likvärdig tillgång till service. Men samtidigt riskerar möten att påverkas av normer och föreställningar. Försäkringskassan presenterar www.likarattigheter.se Där har de samlat filmer som visar vardagliga möten mellan myndigheter och invånare. Filmerna hjälper oss att reflektera över olika rättighetsfrågor.

Lika rättigheter i mötet med myndigheter

Relaterade artiklar