Samverkan med Myndigheten för delaktighet

mfd_logo_rgb

Uppsala universitet har inom ramen för sitt regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter skrivit en överenskommelse med Myndigheten för delaktighet (MFD). Överenskommelsen innebär samverkan kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bl.a. genom framtagande av ett fördjupningsavsnitt till webbaserad introduktionsutbildning i Mänskliga rättigheter.

Kontakta MFD om du vill veta mer om konventionen och hur du/din verksamhet kan bidra i arbetet konventionen@mfd.se

Länk: mfd.se/funktionshinderspolitik/fn-konventionen/

Länk: webbutbildningen

 

Relaterade artiklar