Tvång för alla eller ingen – en debatt om tvångsvård – 15 nov.

Seminarium på MR-dagarna 2019 i Linköping med temat Rätten till hälsa

Fredag 15 november 13.00–14.00

Det förekommer olika rättsliga tolkningar av hur tvång kan och bör tillämpas i relation till psykiatrisk vård. Dessutom finns olika etiska perspektiv på frågan. I denna programpunkt debatterar forskare med olika juridiska samt etiska perspektiv frågan kring tvång och tvångsvård inom psykiatrisk vård. Finns det rättsligt stöd för tvångsvård? Hur kan och bör lagen tolkas i relation till tvång och tvångsvård? Hur kan tvångsvård berättigas ur etiska perspektiv?

Tvång för alla eller ingen – en debatt om tvångsvård

Relaterade artiklar