Webbaserad introduktion i mänskliga rättigheter fortsatt tillgänglig och uppdaterad

Den webbaserade introduktion i mänskliga rättigheter som utvecklats inom uppdraget kommer fortsatt att vara tillgänglig, supportas och uppdateras. Uppsala universitet fortsätter att hosta utbildningen och den finns fortsatt tillgänglig på www.mrutbildning.se.

I samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för delaktighet (MFD) har utbildningen uppdateras under våren 2017.

De senaste kompletteringarna av utbildningen är:

  • Fristående fördjupning om hur en konvention blir till – Beskrivning av hur en konvention växer fram och övervakas. Lanserad våren 2017
  • Fristående fördjupning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Lanserad våren 2017
  • Ökad tillgänglighet med bland annat teckenspråkstolkning och översättning till minoritetsspråk – Lanserad hösten 2017
  • Casebank – Lanserad hösten 2017

Fördjupningar om hur en konvention blir till och om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har tagits fram av Myndigheten för delaktighet inom ramen för regeringsuppdraget Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (S2015/2415/FST).

Relaterade artiklar