Välkommen till MR-bloggen och nya mr-forum.se

Uppsala universitet har för 2022 fått fortsatt förtroende från regeringen att utbilda offentligt anställda i de mänskliga rättigheterna. Inom vårt uppdrag som har pågått sedan 2014 erbjuder vi en intygsgrundande grundutbildning i mänskliga rättigheter, en webbintroduktion till mänskliga rättigheter tillsammans med SKR, samt särskilda verksamhetsanpassade utbildningsinsatser som skräddarsys för efter verksamhetens behov. Utöver detta så har vi återkommande tematiska halvdagsutbildningar och frukostseminarier. På våra utbildningar möter du flera av universitetets forskare och lärare som har mänskliga rättigheter som spetskompetens och som arbetar med mänskliga rättigheter inom såväl forskning som undervisning. Det borgar för att den kunskap som du tar del av vetenskapligt förankrad.

Nytt för 2022 är att mr-forum.se har bytt utseende. Med nya mr-forum.se vill vi att sidan ska bli mer lättöverskådlig och interaktiv. I och med detta introducerar vi MR-bloggen. Med bloggen vill vi belysa, problematisera och reflektera över aktuella frågor om de mänskliga rättigheterna som har relevans för dig som arbetar inom stat, region eller kommun. Du kommer att få ta del av kortare artiklar och inlägg författade av forskare och lärare i mänskliga rättigheter på såväl generella teman och frågor, som reflektioner över aktuella och mer praktiska frågor. Andra inlägg kan vara av mer informativa och referera forskningsresultat, eller informera om nya utbildningar.

Vi som är ansvariga för bloggen är Patrik Bremdal och Johanna Romare. Vi är projektsamordnare för uppdraget och håller i många av uppdragets utbildningar. Ni kommer även att få ta del av intressanta gästinlägg från andra forskare vid Uppsala universitet, som utifrån deras specifika spetskompetens diskuterar aktuella frågor som rör de mänskliga rättigheterna. 

Med bloggen vill vi att mr-forum.se blir ett forum i ordets rätta bemärkelse; en informativ och interaktiv samlingsplats för arbetet med mänskliga rättigheter inom den offentliga förvaltningen. Finner du något blogginlägg vara särskilt intressant och önskar en tematisk utbildning eller verksamhetsanpassad utbildning kring tematiken så är du välkommen att höra av dig till mruppdraget@uu.se.

För att inte missa något inlägg så rekommenderar vi att du prenumererar på bloggen i din RSS-läsare genom att klicka på länken här

Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev genom att klicka här


Johanna Romare


Patrik Bremdal

För att inte missa något inlägg så rekommenderar vi att du prenumererar på bloggen i din RSS-läsare genom att klicka på länken här Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev genom att klicka här

Till bloggen