Grundutbildning

Juridiska och teologiska institutionerna vid Uppsala universitet har utvecklat en grundutbildning inom mänskliga rättigheter. Länsstyrelserna samt Diskrimineringsmannen, Barnombudsmannen och Myndigheten för delaktighet är referenspersoner och har följt processen med att ta fram utbildningen.

Kursbeskrivning

Grundutbildning i mänskliga rättigheter

Mål med kursen är att deltagarna ska:

  • få bred och grundläggande kunskap om de mänskliga rättigheterna samt deras juridiska, politiska och moraliska dimensioner
  • få baskunskap om och grundläggande förståelse för hur mänskliga rättigheter konkret förverkligas i det offentliga  utifrån de krav som ställs genom mänskliga rättigheter och Sveriges grundlag
  • kunna identifiera situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras i det offentligas tjänst
  • kunna identifiera och använda sig av de källor som används för att konkretisera innehållet i en viss mänsklig rättighet, bl.a. i förhållande till internet
  • vara införstådda i de  grundlagsstadgade kraven på objektivitet, saklighet och opartiskhet, samt hur dessa relaterar till principen om icke-diskriminering
  • kunna relatera mänskliga rättigheter till uppdraget som tjänsteman i offentlig förvaltning.

Målgrupp
Målgrupp för kursen är statligt anställda som inom sin yrkesutövning kommer i kontakt med människorättsfrågor eller situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras på olika sätt.

Undervisningsformer
Kursen är två dagar totalt: en och en halv dag, och sedan en återsamlingsträff om en halv dag några veckor efter första kurstillfället.  Deltagarna får en mindre uppgift att genomföra inför kursstart och en annan uppgift att arbeta med på hemmaplan inför återsamlingsträffen.

Genomgående för utbildningen är att deltagarnas dagliga verksamhet och arbetsverklighet utgör fokus för undervisningen. I föreläsningar och interaktiva övningar kopplas teoretiska perspektiv till de utmaningar som deltagarna möter i det dagliga arbetet på myndigheter och i förvaltning. Syftet är därför att mänskliga rättigheter ska konkretiseras utifrån deltagarnas yrkesvardag. Tanken med kursen är att skapa konkreta förutsättningar för att översätta det offentligrättsliga regelverket och de mänskliga rättigheterna så att deltagarna själva får öva på att förhålla sig till, reflektera kring och förverkliga mänskliga rättigheter.

Kursintyg
Kursintyg utfärdas till deltagare som aktivt deltagit i diskussioner vid kurstillfällena samt utfört kursens samtliga uppgifter.

Hålltider Dag 1 Dag 2 Dag 3
Kursen startar 10.15 09.00 13.00
Lunchpaus 12.00 – 13.00 12.30 – 13.30
Kursen slutar 16.30 15.00 16.30

Schema
Utförligare schema delas ut vid kursstart.

Medverkar
Medverkar gör forskare och lärare från de juridiska och teologiska institutionerna vid Uppsala universitet

Anmälan
Anmälan görs via länk i marginalen till höger. Uppsala universitet eftersträvar en maximal mix av myndigheter och yrkesroller vid varje utbildningstillfälle. Därför kan ett urval komma att göras, vilket i så fall sker i dialog med berörda kursdeltagare och dess myndighet.

Kontakt
Vid frågor om praktiska arrangemang, kontakta koordinator Eva Norgren, tel 070-425 05 63, eva.norgren@uadm.uu.se

Vid frågor om kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Madelene Persson doktorand vid Teologiska institutionen, madelene.persson@teol.uu.se

Relaterade artiklar