Kursutbud

Uppsala universitet har regeringens uppdrag att utbilda den offentliga förvaltningen i de mänskliga rättigheterna. Våra utbildningar är kostnadsfria och målgruppen är anställda inom stat, region och kommun. Vi vänder oss till dig som inom ramen för din yrkesutövning svarar för att implementera de mänskliga rättigheterna. Du kan vara myndighetschef som har ett överordnat ansvar för verksamheten, du kan vara handläggare som fattar beslut som rör enskilda, du kan vara verksjurist som behöver förhålla dig till folkrätten, eller så är du utvecklare eller samordnare för frågor som har med mänskliga rättigheter, demokrati och social hållbarhet att göra.

Vi erbjuder en grundutbildning i mänskliga rättigheter, tematiska halvdagsutbildningar, frukostseminarier, samt verksamhetspassad kompetensutveckling som skräddarsys utifrån specifika behov. Tillsammans med SKR förvaltar vi även webbaserad introduktionsutbildning som vänder sig till samtliga anställda i offentlig verksamhet.