Grundutbildning i de mänskliga rättigheterna

Utbildningen leder till kunskap och insikter kring de mänskliga rättigheterna och dess roll inom offentlig förvaltning. Målet är att ge redskap för att kunna identifiera mänskliga rättigheter och det ansvar som tjänstepersoner har för att kunna säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Rättsliga, etiska och politiska aspekter kommer att beröras.

Utbildningen är kostnadsfri och intygsgrundande.

Kursbeskrivning

Uppsala universitet erbjuder en grundläggande utbildning om mänskliga rättigheter för anställda inom statliga myndigheter, regioner och kommuner. Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om vilket ansvar du som offentliganställd har för respekten och implementeringen av mänskliga rättigheter i Sverige. Målet är att ge redskap för att på ett säkert och effektivt sätt hantera och föregripa problem som uppstår när de mänskliga rättigheterna ska säkras i konkreta förvaltningssammanhang.

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildningen förväntas deltagarna kunna

  • redogöra för det ansvar som det allmänna i dess olika delar har för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna
  • redogöra för de mänskliga rättigheternas juridiska, politiska och moraliska dimensioner
  • bearbeta frågan om hur mänskliga rättigheter konkret kan förverkligas i det offentliga utifrån de krav som ställs av lagstiftaren
  • identifiera situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras inom den egna verksamheten och i det egna ansvarsområdet

Innehåll

Vi arbetar med frågor som

  • relevanta regelverk: tolkning och implementering
  • diskriminering: rätten, rättspraxisen och förebyggande åtgärder
  • statlig värdegrund och de mänskliga rättigheterna
  • mänskliga rättigheter, ledarskap och myndighetskultur

Målgrupp

Anställda vid statliga myndigheter, regioner och kommuner, med särskilt fokus på anställda i chefsposition, verksjurister, handläggare, samt övriga anställda som i sin yrkesutövning har ansvar för utveckling, samordning eller implementering av de mänskliga rättigheterna.

Undervisning

Kursen sträcker sig över tre dagar. De två första dagarna äger rum i anslutning till varandra medan den tredje dagen äger rum några veckor senare. Undervisningen de två sammanhängande dagarna består av föreläsningar. Den tredje dagen genomförs i seminarieform där kursdeltagarna fokuserar på det praktiska arbetet med de mänskliga rättigheterna i offentlig förvaltning. Deltagarna får en mindre uppgift att genomföra inför kursstart och annan uppgift att arbeta med på hemmaplan inför återsamlingsträffen. Båda uppgifter är nära relaterade till deltagarnas verksamhets- och ansvarsområden.
Genomgående för utbildningen är att deltagarnas verksamhet och ansvarsområde utgör fokus för undervisningen. I föreläsningar och interaktiva övningar kopplas teoretiska perspektiv till de utmaningar som deltagarna möter i sitt arbete på myndigheter och i förvaltning.
Utbildningen syftar till att stärka förutsättningar för att de mänskliga rättigheterna på ett effektivt sätt ska implementeras i förvaltningen. Därför kan det erbjudas enskilt stöd till deltagare i ledande positioner när insatser på egen myndighet eller enhet behöver planeras och genomföras.

Kurslitteratur

Kursdeltagare förses med det material som används under kursen.

Kursintyg

Efter genomgången utbildning erhåller deltagarna kursintyg.

Kontakt

Vid frågor om kursen och dess innehåll kontakta mruppdraget@uu.se

 

 

Kurstillfällen:

8-9 februari, samt den 28 februari
VT2024: Kurstillfälle 1

 

Målgrupp: Statliga myndigheter, kommuner och regioner

Kursort: Malmö dag 1-2, distans dag 3

Antal platser är begränsade.

OBS! För detta kurstillfälle erbjuder vi inte internat. Utbildningen genomförs i samarbete med Malmö stad. Notera att det finns två olika anmälningslänkar och var noga med att du lägger in din anmälan i rätt formulär.

Till anmälan >>(deltagare från skolförvaltningarna Malmö stad)

Till anmälan >> (övriga)


11-12 april och 3 maj
VT 2024: Kurstillfälle 2

 

Målgrupp: Statliga myndigheter, kommuner och regioner

Kursort: Uppsala dag 1-2, distans dag 3

För detta kurstillfälle har vi internat, vilket innebär att vi står för boende i Uppsala (1 natt). Antal platser är begränsade.

Till anmälan >>


19-20 september och 10 oktober
HT 2024: Kurstillfälle 3

 

Målgrupp: Statliga myndigheter, kommuner och regioner

Kursort: Uppsala dag 1-2, distans dag 3

För detta kurstillfälle har vi internat, vilket innebär att vi står för boende i Uppsala (1 natt). Antal platser är begränsade.

Till anmälan >> (fullbokad, anmälan stängd)


17-18 oktober och 5 november
HT 2024: Kurstillfälle 4

Målgrupp: Statliga myndigheter, kommuner och regioner

Kursort: Uppsala dag 1-2, distans dag 3

För detta kurstillfälle har vi internat, vilket innebär att vi står för boende i Uppsala (1 natt). Antal platser är begränsade och anmälan bindande.

Till anmälan >>


7-8 november och 26 november
HT 2024: Kurstillfälle 5

Målgrupp: Statliga myndigheter, kommuner och regioner

Kursort: Umeå dag 1-2, distans dag 3

Utbildningen äger rum på Scandic Plaza. Lunch och fika ingår båda dagarna. Antal platser är begränsade och anmälan är bindande.

Till anmälan >>


KURSTILLFÄLLEN

Hämta kalenderfil »

VT2024: Kurstillfälle 1VT 2024: Kurstillfälle 2HT 2024: Kurstillfälle 3HT 2024: Kurstillfälle 4HT 2024: Kurstillfälle 5