Senaste inlägget • 24 april, 2024 • Nyhet

Grundkurs i barns rättigheter den 24 maj – Anmäl dig nu!

Uppsala universitet bjuder nu in till en grundläggande utbildning om barns rättigheter och Barnkonventionen för anställda inom statliga myndigheter, regioner och kommuner. Detta är en möjlighet för dig som kommer i kontakt med barnkonventionen i ditt arbete att lära dig mer om betydelsen och tillämpningen av regelverket i svensk rätt.

Utbildningen genomförs fredagen den 24 maj 2024 klockan 9:30-15:30 på plats i Uppsala.

Kursen (”Barns rättigheter 1”) riktar sig till dig som behöver kunskap om hur myndigheter ska förhålla sig till barn som rättighetsbärare och om Barnkonventionens ställning i Sverige. Syftet med kursen är att deltagarna ska få redskap för att både kunna identifiera situationer där barns rättigheter aktualiseras och för att förstå och tillämpa Barnkonventionens grundprinciper.

I kursen berörs bland annat följande områden:

– politiska och rättsliga perspektiv på Barnkonventionen

– relevanta regelverk kring barns rättigheter i Sverige

– principen om fördragskonform tolkning

– rättslig metod vid tillämpning av Barnkonventionen

Undervisningen består av interaktiva föreläsningar samt gruppdiskussioner och gruppövningar, där teoretiska perspektiv kopplas till de utmaningar som deltagarna möter i sitt dagliga arbete inom offentlig förvaltning.

Kursen genomförs under en heldag och är kostnadsfri och intygsgrundande. Inga förkunskaper i juridik krävs.

Fika och lunch ingår.

Anmäl dig här.

Till bloggen