Barns rättigheter 2 – Fortsättningskurs

Utbildningen ger en fördjupad förståelse för barn som rättighetsbärare och rättslig metod vid tillämpning av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Utbildningen har som mål att stärka kunskapen om hur Barnkonventionen bör användas vid handläggning av ärenden som rör barns rättigheter.

Utbildningen är en endagsutbildning som ges på plats i Uppsala och är kostnadsfri och intygsgrundande. Under 2024 erbjuder vi utbildningen vid två separata tillfällen.

Kursbeskrivning

Uppsala universitet erbjuder en fördjupande utbildning om barns rättigheter och Barnkonventionen för anställda inom statliga myndigheter, regioner och kommuner. Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med frågor som är kopplade till barn som rättighetsbärare och Barnkonventionens tillämpning. Målet är att ge kunskap för att kunna identifiera när och hur barns rättigheter aktualiseras samt ge färdigheter att rättsligt tillämpa regelverken.

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildningen förväntas deltagarna kunna

  • identifiera de relevanta rättskällorna vid tillämpning av Barnkonventionen i svensk rätt
  • identifiera när, hur och vilka barns rättigheter som aktualiseras inom den egna verksamheten och i det egna ansvarsområdet
  • redogöra för hur Barnkonventionen bör användas vid handläggning av ärenden som rör barns rättigheter
  • resonera kring möjligheter och utmaningar vid tillämpning av Barnkonventionen i Sverige

Innehåll

Vi arbetar med frågor som

  • relevanta regelverk kring barns rättigheter i Sverige
  • rättslig metod vid tillämpning av Barnkonventionen
  • betydelsen av praxis och andra vägledande dokument
  • den offentliga förvaltningens roll för tillgodoseende av barns rättigheter

Målgrupp

Anställda vid statliga myndigheter, regioner och kommuner, som arbetar med eller kommer att arbeta med frågor som är kopplade till barn som rättighetsbärare och Barnkonventionens tillämpning.

Kursen är även tillgänglig för anställda vid statliga myndigheter, regioner och kommuner som har deltagit i grundkursen ”Barns rättigheter 1”.

Undervisning

Kursen omfattar en heldag. Undervisningen består av interaktiva föreläsningar samt gruppdiskussioner och gruppövningar.

Genomgående för utbildningen är att deltagarnas verksamhet och ansvarsområde utgör fokus för undervisningen. I föreläsningar och interaktiva övningar kopplas teoretiska perspektiv till de utmaningar som deltagarna möter i sitt arbete på myndigheter och i förvaltning.

Utbildningen syftar till att stärka förutsättningar för att barns rättigheter ska synliggöras i offentlig verksamhet och att Barnkonventionen på ett effektivt sätt ska implementeras i förvaltningen.

Kurslitteratur

Kursdeltagare förses med det material som används under kursen.

Kursintyg

Efter genomgången utbildning erhåller deltagarna kursintyg.

Kontakt

Vid frågor om kursen och dess innehåll kontakta mruppdraget@uu.se

Kurstillfällen:

5 november kl. 09.30-15.00
HT2024: Kurstillfälle 1

Målgrupp: Anställda vid statliga myndigheter, regioner och kommuner, som arbetar med eller kommer att arbeta med frågor som är kopplade till barn som rättighetsbärare och Barnkonventionens tillämpning.

Kursen är även tillgänglig för anställda vid statliga myndigheter, regioner och kommuner som har deltagit i grundkursen ”Barns rättigheter 1”.

Kursort: Uppsala kl. 09.30-15.30

Antal platser är begränsade och anmälan är bindande.

Till anmälan >>


11 december kl. 09.30-15.00
HT2024: Kurstillfälle 2

Målgrupp: Anställda vid statliga myndigheter, regioner och kommuner, som arbetar med eller kommer att arbeta med frågor som är kopplade till barn som rättighetsbärare och Barnkonventionens tillämpning.

Kursen är även tillgänglig för anställda vid statliga myndigheter, regioner och kommuner som har deltagit i grundkursen ”Barns rättigheter 1”.

Kursort: Uppsala kl. 09.30-15.30

Antal platser är begränsade och anmälan är bindande.

Till anmälan >>