Aktuellt

Live 17 juni - Mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider

1 JUN, 2020 Välkommen till panelsamtal om mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider. Idag ser vi hur icke-demokratiska krafter missbrukar och underminerar den öppenhet som ett demokratiskt samhälle vilar på. Ett exempel [...]

Verksamhetsanpassad utbildningsinsats

20 DEC, 2019 I nära dialog med din myndighet inventeras behov och frågeställningar om mänskliga rättigheter som aktualiseras i verksamheten för att därefter utarbeta och genomföra en utbildningsinsats på just din myndighet. Medve[...]

Förlängt regeringsuppdrag 2020

20 DEC, 2019 Vi är glada att berätta att Uppsala universitet även  för 2020 har fått regeringens förtroende att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Vi kommer så snart som möjligt att annonsera vilka utbildningsaktiviteter vi kommer att e[...]

Maria Grahn-Farley vinnare av Kurslitteraturpriset 2019

11 OKT, 2019 Docenten i offentlig rätt vid Juridiska institutionen Maria Grahn-Farley vinner Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2019 med sin bok Barnkonventionen – en kommentar för att på ett pedagogiskt och lättläst sätt ta sig an komplicerade juridiska fr[...]

Olika kritiska perspektiv på vård- hälsa & samhällets ansvar - 14 nov.

12 SEP, 2019 Seminarium på MR-dagarna 2019 i Linköping med temat Rätten till hälsa Torsdag 14 november 13.00–14.30 Vad menar vi egentligen med begreppet vård, och hur relaterar samhällets organisatoriska ansvarsfördelning till rätten [...]

Nyheter i webbutbildningen!

9 NOV, 2018 NU finns den grundläggande webbutbildningen i mänskliga rättigheter som svarar på frågorna VARFÖR, VAD och HUR i en engelska version OCH länk till en extern utbildning som Försäkringskassan [...]

Almedalen - se våra inspelade seminarier 2018

13 APR, 2018 Här kan du som inte kunde medverka i Almedalen se våra seminarier. Medicinska åldersbedömningar av unga flyktingar - vad står på spel? [...]

Webbaserad introduktion i mänskliga rättigheter fortsatt tillgänglig och uppdaterad

13 JAN, 2018 Den webbaserade introduktion i mänskliga rättigheter som utvecklats inom uppdraget kommer fortsatt att vara tillgänglig, supportas och uppdateras. Uppsala universitet fortsätter att hosta utbildningen och den finns fortsatt tillgänglig på [...]

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

18 DEC, 2017 Information om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning hittar du här![...]

Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige - antologin

2 JUN, 2017 Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige tar ett helhetsgrepp om det ansvar som det allmänna i dess olika delar har för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Ledande forskare och specialister inom fältet förkl[...]

CRPD – allmän kommentar 1 och 2 på svenska

16 AUG, 2016 Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) har hittills utarbetat två allmänna kommentarer till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, om artikel 12 Likhet inför lagen och artikel 9 Tillg[...]

Uppsala universitet kraftsamlar kring rasismforskning

5 APR, 2016 - Det finns ett stort behov i samhället av kunskap om rasism, migration och integration och Uppsala universitet har både djup och stor ämnesmässig bredd inom forskningen på detta område. Detta är ett viktigt steg för att dra största möjliga nytt[...]

Vår medverkan på MR-dagarna i Göteborg 2015

7 DEC, 2015 Nästan 4 000 besökare och 180 seminarier samlades på MR-dagarna i år. Uppsala universitet var där och organiserade seminarier, deltog i diskussioner, i möten och som utställare. Här kan du hitta [...]