Aktuellt

Maria Grahn-Farley vinnare av Kurslitteraturpriset 2019

11 OKT, 2019 Docenten i offentlig rätt vid Juridiska institutionen Maria Grahn-Farley vinner Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2019 med sin bok Barnkonventionen – en kommentar för att på ett pedagogiskt och lättläst sätt ta sig an komplicerade juridiska fr[...]

Tvång för alla eller ingen - en debatt om tvångsvård - 15 nov.

12 SEP, 2019 Seminarium på MR-dagarna 2019 i Linköping med temat Rätten till hälsa Fredag 15 november 13.00–14.00 Det förekommer olika rättsliga tolkningar av hur tvång kan och bör tillämpas i relation till psykiatrisk vård. Dessutom[...]

Olika kritiska perspektiv på vård- hälsa & samhällets ansvar - 14 nov.

12 SEP, 2019 Seminarium på MR-dagarna 2019 i Linköping med temat Rätten till hälsa Torsdag 14 november 13.00–14.30 Vad menar vi egentligen med begreppet vård, och hur relaterar samhällets organisatoriska ansvarsfördelning till rätten [...]

Lika rättigheter i mötet med myndigheter - 14 nov.

12 SEP, 2019 Seminarium på MR-dagarna 2019 i Linköping med temat Rätten till hälsa Torsdag 14 november 10.30–12.00, i samarbete med Försäkringskassan Hur kan myndigheter säkerställa lika rättigheter i mötet med invånare? Alla som m[...]

Frukostseminarium 4 oktober - Hur gör man mänskliga rättigheter?

22 MAJ, 2019 Mänskliga rättigheter tar allt större plats i debatten och i det dagliga arbetet inom staten. Vid detta frukostseminarium kommer Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt, att diskutera varför det är viktigt att ha mänskliga rättigheter [...]

Frukostseminarium 6 september - Bemötande i offentlig förvaltning

22 MAJ, 2019 Välkommen till ett frukostseminarium med temat - Bemötande i offentlig förvaltning. Bemötande betraktas traditionellt som en fråga utanför den juridiska diskursen, men det finns många rättsliga krav på anställda inom den offentliga [...]

Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter i Uppsala

15 FEB, 2019 Uppsala universitet erbjuder två kursomgångar av Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter under våren 2019 28-29 mars samt 11 april 16-17 maj samt 27 maj och två kursom[...]

Frukostseminarium 21 mars - Försäkringskassan presenterar www.likarattigheter.se

13 FEB, 2019 Välkommen till ett frukostseminarium där Försäkringskassan presenterar sin nya webbplats www.likarattigheter.se  Lika rättigheter visar hur mänskliga rä[...]

Frukostseminarium 12 april - Värdegrund i offentlig förvaltning

11 FEB, 2019 Dagens ämne: Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanställning av konstitutionella regler som myndigheter är skyldiga att efterleva i all verksamhet. Vid seminariet kommer Patrik Bremdal att presentera den st[...]

Förlängt regeringsuppdrag 2019

24 JAN, 2019 Vi är glada att berätta att Uppsala universitet även i år fått regeringens förtroende att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Vi kommer så snart som möjligt att annonsera vilka utbildningsaktiviteter vi kommer att erbjuda, do[...]

Nyheter i webbutbildningen!

9 NOV, 2018 NU finns den grundläggande webbutbildningen i mänskliga rättigheter som svarar på frågorna VARFÖR, VAD och HUR i en engelska version OCH länk till en extern utbildning som Försäkringskassan [...]

Frukostseminarium - Föredragskonform tolkning

26 SEP, 2018 Dagens ämne: Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt vid juridiska inst. Uppsala universitet, diskuterar principen om fördragskonform tolkning, dvs hur den internationella rätten kan användas inom ramen för det svenska rättssyste[...]

MR-dagarna 15-17 november

13 SEP, 2018 I år är MR-dagarna i Stockholm, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi är där med monter nr C70 och två seminarier: Rättssäkerhet, MeToo och de mänskliga rättigheterna Torsdag 15 november 2018[...]

Almedalen - se våra inspelade seminarier 2018

13 APR, 2018 Här kan du som inte kunde medverka i Almedalen se våra seminarier. Medicinska åldersbedömningar av unga flyktingar - vad står på spel? [...]

Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter i Uppsala

28 FEB, 2018 Förutom utbildningsinsatser på din myndighet genomför vi utbildningstillfällen i Uppsala– ett tillfälle riktat mot chefer och övriga kurstillfällen för alla relevanta yrkeskate[...]

Verksamhetsanpassad utbildningsinsats

28 FEB, 2018 I nära dialog med din myndighet inventeras behov och frågeställningar om mänskliga rättigheter som aktualiseras i verksamheten för att därefter utarbeta och genomföra en utbildningsinsats på just din myndighet. Medve[...]

Uppsala universitet fortsätter att utbilda statligt anställda inom mänskliga rättigheter

15 JAN, 2018 Regeringen ger Uppsala universitet  fortsatt uppdrag för 2018 att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Uppdraget bygger vidare på och utvecklar ett uppdrag som Uppsala universitet[...]

Handledning till webbutbildningen

14 JAN, 2018 Det här är en handledning till webbutbildningen Introduktion till mänskliga rättigheter – för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet. Handledningen innehåller beskrivningar av webbutbildningens innehåll och olika delar. Den hjälper dig [...]

Webbaserad introduktion i mänskliga rättigheter fortsatt tillgänglig och uppdaterad

13 JAN, 2018 Den webbaserade introduktion i mänskliga rättigheter som utvecklats inom uppdraget kommer fortsatt att vara tillgänglig, supportas och uppdateras. Uppsala universitet fortsätter att hosta utbildningen och den finns fortsatt tillgänglig på [...]

Uppsala universitetets stipendium för mänskliga rättigheter.

18 DEC, 2017 2016 tilldelades detta pris docent Anna-Sara Lind. Här samtalar hon och professor Peter Wallensteen om läget för mänskliga rättigheter idag. Inspelningen är gjord i det magnifika rektorskansliet i Uppsala universitets huvudbyggna[...]

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

18 DEC, 2017 Information om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning hittar du här![...]

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

29 SEP, 2017 En inspirationsskrift - Mänskliga rättigheter i styrning och ledning. Mellan november 2015 och februari 2017 drev SKL ett utvecklingsprojekt tillsammans med 11 kommuner och 3 landsting och regioner som syftade till att utveckla former för hur mänsk[...]

Kompetensutveckling i mänskliga rättigheter

12 SEP, 2017 Ny kompetensutvecklingsinsats Verksamhetsanpassad kompetensutbildning – utbildning som skräddarsys i samverkan mellan Uppsala universitet och din myndighet. [...]

Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige - antologin nu publicerad!

2 JUN, 2017 Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige tar ett helhetsgrepp om det ansvar som det allmänna i dess olika delar har för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Ledande forskare och specialister inom fältet förkl[...]

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

23 SEP, 2016 Omvärldsstudie med fokus på styrning och ledning. Kommunerna, landstingen och regionerna spelar en central roll för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. De internationella exempel som presenteras i rapporten ska ge inspiration[...]

CRPD – allmän kommentar 1 och 2 på svenska

16 AUG, 2016 Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) har hittills utarbetat två allmänna kommentarer till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, om artikel 12 Likhet inför lagen och artikel 9 Tillg[...]

Samla kraft - en vägledning från MUCF

18 MAJ, 2016 MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. SAMLA KRAFT - En vägledning kring mott[...]

Almedalen 3–10 juli 2016

18 MAJ, 2016 Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Al[...]

DISCIT - making persons with full disabilities full citizens

18 MAJ, 2016 Active citizenship means that you can participate fully in society. Does this sound easy? Can we all be active citizens? [...]

Det handlar om dina rättigheter – MR-dagarna den 17 – 19 november

18 APR, 2016 Kom ihåg MR-dagarna i Malmö den 17 – 19 november! Temat för året är Det handlar om dina rättigheter och Uppsala universitet bidrar bland annat med seminarier på temat om MR i och inför kris: hur kan vi värna rättsstaten? och [...]

Uppsala universitet kraftsamlar kring rasismforskning

5 APR, 2016 - Det finns ett stort behov i samhället av kunskap om rasism, migration och integration och Uppsala universitet har både djup och stor ämnesmässig bredd inom forskningen på detta område. Detta är ett viktigt steg för att dra största möjliga nytt[...]

Konferens om trafficking samlar experter

5 APR, 2016 Människohandel, trafficking, är en grov kränkning av mänskliga rättigheter. Människohandeln påverkar miljoner av individer runtom i världen, inklusive barn. Den 12 och 13 april hålls en internationell konferens om trafficking vid Uppsala universi[...]

”Dubbla budskap om barns rättigheter”

14 MAR, 2016 Flera förslag på senare tid går ut på att vissa grupper av barn som vistas i Sverige ska vägras sina rättigheter. Men när det gäller barn finns i enlighet med barnkonventionen inte utrymme att ge olika rättigheter. Det skriver flera jurister geme[...]

Barnkonventionen blir svensk lag

14 MAR, 2016 Barnrättighetsutredningen lämnar i detta betänkande förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), samt en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering, liksom ett antal författningsförs[...]

Seminarium, huvudresultaten i UKÄ:s nya rapport presenteras

23 FEB, 2016 Den 11 april presenteras huvudresultaten i UKÄ:s rapport ”Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning – rapportering av ett regeringsuppdrag”. Välkommen [...]

Grundutbildning i mänskliga rättigheter

8 FEB, 2016 Inom ramen för regeringsuppdraget att utbilda statsanställda i mänskliga rättigheter utvecklar juridiska och teologiska institutionerna vid Uppsala universitet utbildningar för olika målgrupper och ändamål. Vi lanserar nu två [...]

Barnrättsdagarna 2016

27 JAN, 2016 Konferensen genomförs den 12-13 april 2016 Tema: Barnkonventionen som lag i praktiken Nu är det dags att ta tag i frågan om hur praktiken påverkas när FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag.  [...]

Ny handledning i jämställt bemötande

22 JAN, 2016 Hur kan vi kvalitetssäkra vårt arbete med bemötande ur ett jämställdhetsperspektiv? Nu finns en handledning som ger grundläggande svar! Materialet har tagits fram inom ramen för Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) Svenska myndigheter [...]

Webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter

18 DEC, 2015 Uppsala universitet (juridiska och teologiska institutionerna) i samverkan med SKL tar fram en webbaserad utbildning. Kursen utgör en del av en större grundläggande utbildning om mänskliga rättigheter och kommer att lanseras innan sommaren 2016. D[...]

Begreppet ”Human Rights by Design” växer fram alltmer

7 DEC, 2015 När man bygger ett hus är det viktigt att beakta alla betydande delelement från allra första början. Likaså är mänskliga rättigheter av grundläggande betydelse för hur man formar offentlig verksamhet. Morten Kjaerum förklarar detta närmare. [...]

Vår medverkan på MR-dagarna i Göteborg

7 DEC, 2015 Nästan 4 000 besökare och 180 seminarier samlades på MR-dagarna i år. Uppsala universitet var där och organiserade seminarier, deltog i diskussioner, i möten och som utställare. Här kan du hitta [...]

Juridiska institutionen lär ut mänskliga rättigheter

22 OKT, 2015 Docent Anna-Sara Lind och professor Olle Lundin är nya ansvariga på Juridiska institutionen i arbetat att utarbeta kurser i mänskliga rättigheter för statsanställda. De understryker att alla som arbetar inom "det allmänna" respekterar den konstitut[...]

Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det

22 OKT, 2015 När starka krafter ifrågasätter människors lika värde är det viktigt att veta vad vårt rättssystem säger om grundläggande rättigheter och värden skriver 19 jurister på DN debatt den 16 september. Bland juristerna finns forskaren Anna-Sara Lin[...]