Aktuellt

Regionala MR-konferenser

2 SEP, 2022 De senaste åren har Uppsala universitet, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetat med mänskliga rättigheter på uppdrag av eller i överenskommelse med regeringen. Under denna tid har vi tre aktörer stöttat, samordnat och utv [...]

Kursutbud hösten 2022

1 JUL, 2022 Under hösten 2022 kommer vi att ge Grundutbildning i de mänskliga rättigheterna vid tre olika tillfällen i höst. Vi erbjuder även två tematisk [...]