Bokrelease:  Mänskliga rättigheter i teori och praktik: Från idé till förvaltning

Patrik Bremdahl & Johanna Ohlsson (red.)

Här kan ni se den inspelade bokreleasen >>

Beställ boken här>>

Forskare knutna till Uppsala universitets regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter har tagit fram en ny bok som vänder sig till dig som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige. Boken ger stöd och diskussionsunderlag för att driva arbetet med mänskliga rättigheter i svensk förvaltning framåt.

Bokrelease kommer att genomföras torsdagen den 3 december klockan 13.00-14.30 i form av ett öppet webbinarium, då det även finns möjlighet att ställa frågor. Deltar gör bokens två redaktörer, Patrik Bremdal och Johanna Ohlsson.

Patrik Bremdal är universitetslektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hans forskning är speciellt inriktad på frågor kring mänskliga rättigheter, demokrati, makt och ansvar.

Johanna Ohlsson är doktor och forskare i etik och tidigare projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter. I sin forskning ägnar hon sig åt rättviseteori och tillämpad etik. Kommenterar boken gör Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, och Linde Lindkvist, lektor i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm.

Mänskliga rättigheter i teori och praktik: Från idé till förvaltning bidrar med såväl vetenskapliga som praktiska och erfarenhetsbaserade perspektiv på arbetet med mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. I boken förenas etik, statsvetenskap och juridik med konkreta frågor och utmaningar som aktörer inom den svenska förvaltningen möter. Ledande forskare inom fältet och offentliganställda med expertfunktioner inom sina myndigheter diskuterar och bidrar med perspektiv på hur mänskliga rättigheter bör förstås, såväl i teori, tillämpning och praktik som i länkarna däremellan.