Tjänstepersonens ansvar för mänskliga rättigheter i tider av kris

Välkommen att ta del av ett inspelat samtal kring Tjänstepersonens ansvar för mänskliga rättigheter i tider av kris.

Syftet med samtalet är att diskutera hur arbetet med respekt för mänskliga rättigheter påverkas i kristid.

Medverkande i samtalet är Uppsala universitets forskare Elena Namli, Professor i etik, Olle Lundin, Professor i förvaltningsrätt, samt Patrik Bremdal, Universitetslektor i offentlig rätt. Samtalet modereras av Johanna Ohlsson, Dr i etik och projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter.

Se hela samtalet här. Inspelat den 25 maj 2020