Värdebaserat ledarskap: Att arbeta med mänskliga rättigheter i förskola och skola

Föreläsningen arrangeras av Skolverket och Forum för levande historia. Elena Namli, professor i etik, deltar från Uppsala universitets MR-uppdrag. 

fredag 11 november 2022, kl. 9:00 till kl. 11:30 

Ur programmet:

Vad innebär principen om alla människors lika värde i ditt arbete som skolledare? Välkommen till en föreläsning med efterföljande samtal där du får kunskap, inspiration och möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Se program nedan.

Vi lever i en tid av polarisering och instabilitet. Att grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska genomsyra utbildningen i förskola och skola är högaktuella frågor.

  • Hur kan principen om alla människors lika värde vägleda arbetet inom förskola och skola? Vilka spänningar och utmaningar ryms i det arbetet?
  • Vilket ansvar och vilka möjligheter har skolväsendet i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter?

För anmälan, vidare information och frågor, vänligen gå till följande länk.

Föreläsningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom. Föreläsningen vänder sig till rektorer och skolledare vid förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Elena Namli

Elena Namli

 

 

Taggar