Regionala MR-konferenser

Till anmälan >>Regionala MR-konferenser i samverkan HT 2022

De senaste åren har Uppsala universitet, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetat med mänskliga rättigheter på uppdrag av eller i överenskommelse med regeringen. Under denna tid har vi tre aktörer stöttat, samordnat och utvecklat arbetet med mänskliga rättigheter på lokala och regionala nivåer. Nu arrangerar vi tillsammans MR-konferenser på fyra olika ställen i landet – norr, öst väst och syd – med fokus på hur MR-arbetet kan utföras inom offentlig verksamhet och vilken hjälp som finns att tillgå.

Under konferenserna presenteras och diskuteras idéer, resultat och framför allt goda exempel från kommuner, regioner och länsstyrelser. Konferensen avslutas med en workshop där vi tar utgångspunkt i det arbete som har genomförts på lokal, regional och statlig nivå och blickar framåt:

• Vilka utmaningar har aktörer på lokal, regional och statlig nivå kunnat bemöta och vilka utmaningar kvarstår?
• Vilka behov för samordning och kompetensinsatser finns det på kort och lång sikt?

Notera att konferenserna är fysiska och att antalet platser är begränsat. Klicka på länkarna nedan för konferensernas program.

DATUM OCH PLATS

MR-konferens Stockholm 24 november

MR-konferens Umeå 30 november

MR-konferens Malmö 14 december

MR-konferens Göteborg 8 december

Taggar