Panelsamtal om mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider

Den 17 juni 2020 arrangerade Uppsala universitet, Länsstyrelsen Uppsala län, Uppsala kommun, Region Uppsala samt den Lokala Överenskommelsen med civilsamhället (LÖK) ett panelsamtal för att diskutera mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristid. Samtalet inleds med en föreläsning om ca 20 minuter för att sedan gå över till samtal.

Det är helt klart så att 90 minuter inte är tillräcklig tid för att adressera rasism, diskriminering och rasismens normalisering, och vi skulle behöva – både i denna konstellation – men också i övrigt – diskutera detta mycket längre.

Det går också in i vår ambition med detta initiativ – att lyfta, synliggöra och adressera frågor om rasismens normalisering i Sverige  – om frågor om representation, rekrytering, bemötande och förebyggande arbete mot diskriminering. Ett förtydligande från samtalet är att hudfärg helt klart är en diskrimineringsgrund.

Stort tack till alla våra panelister för tankeväckande och intressanta bidrag som sätter fingret på komplexiteten i dessa frågor, och varför arbetet med mänskliga rättigheter är så centralt. Tack också till dig som har tittat, ställt frågor och som nu fortsätter engagera dig i arbetet mot diskriminering och för alla människors lika värde. Samtalet tar inte slut här, det är nu det fortsätter.

Du hittar det textade samtalet här >>

Vi hoppas att panelsamtalet den 17 juni 2020 kommer inspirera till fler samtal och framförallt mer konkret arbete – såväl inom och mellan deltagande aktörer, för vi behöver prata mer om dessa frågor i Sverige, och i Uppsala.

Medverkande:

Elena Namli, professor, Uppsala universitet
Johanna Ohlsson, TD, Uppsala universitet
Linda Eskilsson, Kommunalråd
Göran Enander, Landshövding, Länsstyrelsen
Dima Sarsour, Lokala överenskommelsen
Stefan Olsson, regionråd, Region Uppsala

Vi vill tipsa om några av de många andra samtal som planeras och arrangeras på detta tema:

 • Forum för Levande Historia har exempelvis
  • nyligen släppt PODDAR på temat rasism (finns där poddar finns),
  • tagit fram en WEBBUTBILDING om rasism och bemötande för offentliganställda, du hittar utbildningen här.
  • De bjuder in till FRUKOSTSEMINARIUM på temat: Vad kan historien lära oss om dagens afrofobi? Tisdag 25 augusti 2020, kl. 8.30-10.00 Livesänds på deras webb och facebooksida. Medverkar gör Maria Ripenberg, journalist och författare, Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare för projektet Vidga normen vid Länsstyrelsen Stockholm samt Michael McEachrane, gästforskare vid Raoul Wallenberg Institute. Se mer här.
 • ABF har arrangerat PANELSAMTAL med titeln Afrofobi – från USA till Sverige som diskuterat och analyserat det som pågår i USA just nu – och vad strukturell rasism innebär i Sverige. Du hittar det här.
 • Human Rights Watch Norden-enhet har arrangerat LIVESÄNDNINGAR om inskränkningar av mänskliga rättigheter i Coronakrisen, men också kopplat till Black Lives Matter. Se mer här.
 • Pocspektiv arrangerar SAMTAL på olika teman kopplat till rasism och rasistiska strukturer, du hittar mer info här.
 • Amphi Production har sänt ett SAMTAL om Amphi Live: Antirasism i myndighetsvärlden?– du hittar samtalet här
 • Uppsala universitet har tillsammans med SKR en webbutbildning i mänskliga rättigheter. Du hittar utbildningen här.