Tematiska utbildningar i mänskliga rättigheter

Under 2021 erbjuds följande tematiska utbildningar: Barnkonventionen i svensk lag och Demokratisk pluralism, minoriteter och mänskliga rättigheter

Läs mer om utbildningarna och anmäl dig här >>

Taggar