Verksamhetsanpassad utbildningsinsats

I nära dialog med din myndighet inventeras behov och frågeställningar om mänskliga rättigheter som aktualiseras i verksamheten för att därefter utarbeta och genomföra en utbildningsinsats på just din myndighet.

Medverkar gör universitetets forskare och lärare.

Efter inskickad intresseanmälan kommer Uppsala universitet att kontakta er för en mer fördjupad diskussion kring vadför vem och hur ni vill att utbildningsinsatsen ska genomföras.

Utbildningsinsatsen är kostnadsfri och tillgänglig för statligt anställda.

Intresseanmälan hittar du här!

Taggar