Barns rättigheter 1 – Grundkurs

Utbildningen ger en grundläggande förståelse för barn som rättighetsbärare och vad det betyder för tillämpning av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. I detta ligger både en rättslig och politisk förståelse. Utbildningen ger även en grundläggande förståelse för Barnkonventionen och dess ställning i svensk rätt inklusive grundläggande rättslig metod.

Utbildningen är en endagsutbildning som ges på plats i Uppsala och är kostnadsfri och intygsgrundande. Under 2024 erbjuder vi utbildningen vid fyra separata tillfällen.

 

Kursbeskrivning

Uppsala universitet erbjuder en grundläggande utbildning om barns rättigheter och Barnkonventionen för anställda inom statliga myndigheter, regioner och kommuner. Kursen riktar sig till dig som behöver kunskap om hur myndigheter ska förhålla sig till barn som rättighetsbärare och om barnkonventionens ställning i Sverige. Målet är att ge redskap för att kunna identifiera de situationer där barns rättigheter gör sig gällande samt ge grundläggande redskap för att förstå och tillämpa barnkonventionens grundprinciper i svensk rättstillämpning.

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildningen förväntas deltagarna kunna

  • identifiera situationer där barns rättigheter aktualiseras inom den egna verksamheten och i det egna ansvarsområdet
  • redogöra för de grundläggande principerna i Barnkonventionen
  • resonera kring frågan om barns ställning som rättighetsbärare
  • identifiera de relevanta rättskällorna vid tillämpning av Barnkonventionen i svensk rätt

Innehåll

Vi arbetar med frågor som

  • politiska och rättsliga perspektiv på Barnkonventionen
  • relevanta regelverk kring barns rättigheter i Sverige
  • principen om fördragskonform tolkning
  • rättslig metod vid tillämpning av Barnkonventionen

Målgrupp

Anställda vid statliga myndigheter, regioner och kommuner, med särskilt fokus på anställda i chefsposition, verksjurister, handläggare, samt övriga anställda som i sin yrkesutövning har ansvar för utveckling, samordning eller implementering av de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på barn.

Undervisning

Kursen omfattar en heldag. Undervisningen består av interaktiva föreläsningar samt gruppdiskussioner och gruppövningar.

Genomgående för utbildningen är att deltagarnas verksamhet och ansvarsområde utgör fokus för undervisningen. I föreläsningar och interaktiva övningar kopplas teoretiska perspektiv till de utmaningar som deltagarna möter i sitt arbete på myndigheter och i förvaltning.

Utbildningen syftar till att stärka förutsättningar för att barns rättigheter ska synliggöras i offentlig verksamhet och att Barnkonventionen på ett effektivt sätt ska implementeras i förvaltningen.

Kurslitteratur

Kursdeltagare förses med det material som används under kursen.

Kursintyg

Efter genomgången utbildning erhåller deltagarna kursintyg.

Kontakt

Vid frågor om kursen och dess innehåll kontakta mruppdraget@uu.se

Kurstillfällen:

24 maj kl. 09.30-15.30
VT2024: Kurstillfälle 1

Målgrupp: Statliga myndigheter, kommuner och regioner

Kursort: Uppsala kl. 09.30-15.30

Antal platser är begränsade och anmälan är bindande.

Till anmälan >>


17 september kl. 09.30-15.30
HT 2024: Kurstillfälle 2

Målgrupp: Statliga myndigheter, kommuner och regioner

Kursort: Uppsala kl. 09.30-15.30

Antal platser är begränsade och anmälan är bindande.

Till anmälan >>


15 oktober kl. 09.30-15.30
HT2024: Kurstillfälle 3

Målgrupp: Statliga myndigheter, kommuner och regioner

Kursort: Uppsala kl. 09.30-15.30

Antal platser är begränsade och anmälan är bindande.

Till anmälan >>


29 november kl. 09.30-15.00
HT2024: Kurstillfälle 4

Målgrupp: Statliga myndigheter, kommuner och regioner

Kursort: Uppsala kl. 09.30-15.30

Antal platser är begränsade och anmälan är bindande.

Till anmälan >>