Regeringsuppdrag 2024

Uppsala universitet har fått förnyat regeringsuppdrag att utbilda den offentliga förvaltningen i de mänskliga rättigheterna. Kontakta oss för frågor om utbildningsutbudet eller för att boka in verksamhetsanpassad utbildning.

Taggar