Verksamhetsförlagd utbildningsinsats i mänskliga rättigheter på myndigheten

I nära dialog med din myndighet eller enhet inventeras behov och frågeställningar om mänskliga rättigheter för att därefter utarbeta och genomföra en utbildningsinsats på just din myndighet. Medverkar gör universitetets forskare och lärare.

Vi kan utforma verksamhetsövergripande generella utbildningar i mänskliga rättigheter eller mer riktade och specifika utbildningar för vissa yrkesgrupper eller enheter. Utbildningen kan ta formen av tematiska lunchföreläsningar, hel- eller halvdagsutbildningar eller tematiska workshops. Vi tar fram både form och innehåll utifrån era särskilda förutsättningar och behov.
Efter inskickad intresseanmälan kommer Uppsala universitet att kontakta er för en mer fördjupad diskussion kring vad, för vem och hur ni vill att utbildningsinsatsen ska genomföras.

Utbildningsinsatsen är kostnadsfri och tillgänglig för statligt anställda.