Olika kritiska perspektiv på vård- hälsa & samhällets ansvar – 14 nov.

Seminarium på MR-dagarna 2019 i Linköping med temat Rätten till hälsa

Torsdag 14 november 13.00–14.30

Vad menar vi egentligen med begreppet vård, och hur relaterar samhällets organisatoriska ansvarsfördelning till rätten till hälsa ur ett MR-perspektiv? Det verkar vara lätt att tänka att ohälsa kräver medicinsk hälso- och sjukvård för fysiska åkommor, men idag är det allmänt accepterat att människors hälsa påverkas av många olika faktorer och att kropp och själ är sammanlänkade. Samsjuklighet är också ett fenomen som uppmärksammats allt mer. Panelen samtalar om mänskliga rättigheter och Sveriges sociala trygghetssystem.

Olika kritiska perspektiv på vård- hälsa & samhällets ansvar