Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

Kursbeskrivning för kursomgångar 

Uppsala och universitet erbjuder en grundläggande utbildning om mänskliga rättigheter för statligt anställda. Kursen riktar sig till dig om vill veta mer om vilket ansvar du har som statligt anställd för respekten och implementeringen av mänskliga rättigheter i Sverige. Vid denna utbildning erbjuds en fokuserad genomgång av de mänskliga rättigheterna inom statsförvaltningen. Målet är att ge redskap för att på ett säkert och effektivt sätt hantera och föregripa problem som uppstår när de mänskliga rättigheterna ska säkras i konkreta förvaltningssammanhang.

25-26 november, samt 14 december, Distansutbildning

Sista anmälningsdag har passerat

 Mål med kursen är att deltagarna:

  • Ska få övergripande och inom förvaltningen relevanta kunskaper om de mänskliga rättigheternas juridiska, politiska och moraliska dimensioner
  • Får möjligheten att bearbeta frågan om hur mänskliga rättigheter konkret förverkligas i det offentliga utifrån de krav som ställs av lagstiftaren
  • Ska kunna identifiera situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras inom det egna ansvarsområdet

Målgrupp

är statligt anställda, särskild i chefspositioner, som i sin yrkesutövning har ansvar för implementering av de mänskliga rättigheterna.

Material och frågor

Kursdeltagare förses med det material som används under kursen, bland annat den för kursen framtagna antologin Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Vi arbetar med frågor såsom

  • Relevant regelverk: tolkning och implementering
  • Diskriminering: rätten, rättspraxisen och förebyggande åtgärder
  • Statlig värdegrund och de mänskliga rättigheterna
  • Mänskliga rättigheter, ledarskap och myndighetskultur

Undervisningsformer
Vissa avvikelse från kursupplägget kan förekomma på grund av ändrad undervisningsform.

Kursen sträcker sig över totalt tre dagar.  Inledningsvis ligger kursen över två dagar, vilket sedan följs upp med en återsamlingsträff om en dag några veckor efter det första kurstillfället. Uppföljningen varierar mellan en halvdagsuppsamling och enskilda planeringssamtal. Deltagarna får en mindre uppgift att genomföra inför kursstart och en annan uppgift att arbeta med på hemmaplan inför återsamlingsträffen. Båda uppgifter är nära relaterade till deltagarnas verksamhets- och ansvarsområden.

Genomgående för utbildningen är att deltagarnas verksamhet och ansvarsområde utgör fokus för undervisningen. I föreläsningar och interaktiva övningar kopplas teoretiska perspektiv till de utmaningar som deltagarna möter i sitt arbete på myndigheter och i förvaltning.

Tanken med kursen är att stärka förutsättningar för att de mänskliga rättigheterna på ett effektivt sätt ska implementeras i förvaltningen. Därför erbjuds det enskilt stöd till deltagare i ledande positioner när insatser på egen myndighet eller enhet behöver planeras och genomföras.

Kursintyg – utfärdas till deltagare

Anmälan görs via länk i marginalen till höger

Kontakt Vid frågor om kursens innehålla kontakta mruppdraget@uu.se

Relaterade artiklar