Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter i Uppsala

Kursbeskrivning för kursomgångar 2019

Mål med kursen är att deltagarna:

  • Ska få övergripande och inom förvaltningen relevanta kunskaper om de mänskliga rättigheternas juridiska, politiska och moraliska dimensioner
  • Får möjligheten att bearbeta frågan om hur mänskliga rättigheter konkret förverkligas i det offentliga utifrån de krav som ställs av lagstiftaren
  • Ska kunna identifiera situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras inom det egna ansvarsområdet
  • Får stöd i planeringen av eventuella utbildnings- och andra insatser inom den egna myndigheten/enheten

Målgrupp

är statligt anställda, särskild i chefspositioner, som i sin yrkesutövning har ansvar för implementering av de mänskliga rättigheterna.

Material och frågor

Kursdeltagare förses med det material som används under kursen, bland annat den för kursen framtagna antologin Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Vi arbetar med frågor såsom:

  • Relevant regelverk: tolkning och implementering
  • Diskriminering: rätten, rättspraxisen och förebyggande åtgärder
  • Statlig värdegrund och de mänskliga rättigheterna
  • Mänskliga rättigheter, ledarskap och myndighetskultur

Undervisningsformer

Kursen är två dagar totalt: en och en halv dag, och sedan en uppföljning, en halvdag några veckor efter första kursdagen.

Uppföljningen varierar mellan en halvdagsuppsamling och enskilda planeringssamtal.

Deltagarna får en mindre uppgift att genomföra inför kursstart och en annan uppgift att arbeta med på hemmaplan inför återsamlingsträffen. Båda uppgifter är relaterade till deltagarnas verksamhets- och ansvarsområden.

Genomgående för utbildningen är att deltagarnas verksamhet och ansvarsområde utgör fokus för undervisningen. I föreläsningar och interaktiva övningar kopplas teoretiska perspektiv till de utmaningar som deltagarna möter i sitt arbete på myndigheter och i förvaltning.

Tanken med kursen är att stärka förutsättningar för att de mänskliga rättigheterna ska effektivt implementeras i förvaltningen. Därför erbjuds det enskilt stöd till deltagare i ledande positioner när insatser på egen myndighet eller enhet behöver planeras och genomföras.

Medverkar gör forskare och lärare från de juridiska och teologiska institutionerna vid Uppsala universitet

Kursintyg – utfärdas till deltagare

Schema skickas ut tillsammans med välkomstbrev

Hålltider

 

Dag 1

 

Dag 2

 

Dag 3

 

Kursen startar 10.15 09.15 13.00
Lunchpaus 12.00 – 13.00 12.30 – 13.30
Kursen slutar 16.30 15.00 16.30

Anmälan görs via länk i marginalen till höger

Kontakt Vid frågor om kursens innehålla kontakta
Johanna Ohlsson johanna.ohlsson@teol.uu.se

Kontakt För övriga frågor kontakta
Eva Norgren eva.norgren@uadm.uu.se

 

Relaterade artiklar