Finns det en rätt till god förvaltning?

Den 19 maj kl. 08.30-10.00 med start kl. 08.00 för frukost ger vi ett seminariet på temat ”Rätten till god förvaltning – vad är det?”. Håller i seminariet gör Olof Wilske som är universitetslektor i konstitutionell rätt och Johanna Romare som är disputerad i tillämpad etik. Under seminariet så behandlas grundvalarna för god förvaltning utifrån såväl rättsliga som etiska perspektiv med fokus på relationen till mänskliga rättigheter. Lokal: F7 Möten & Konferens, Stockholm. Seminariet kommer även att direktströmmas.

Vi ställde tre snabba frågor till Olof Wilske om rätten till god förvaltning:

Vilka är grunderna för god förvaltning i svensk rätt?

De finns i förvaltningslagen, som säger att grunderna för god förvaltning är legalitet, objektivitet och proportionalitet. De grunderna finns även i regeringsformen. Men själva begreppet god förvaltning kommer från EU-stadgan om grundläggande rättigheter, som ju också gäller i Sverige.

På viket sätt kan god förvaltning sägas vara en rättighet?

EU-stadgan talar om rätten till en god förvaltning, och den innebär att enskilda har en rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens olika institutioner. I Sverige brukar inte god förvaltning uttryckas som en rättighet, men exempelvis rätten att få ett ärende avgjort inom en viss tid kan numera krävas genom att klaga hos domstol. Mycket i god förvaltning är också lite subjektivt: när är en handläggare eller en myndighet partisk eller orättvis? Här brukar det finnas ganska olika uppfattning beroende på vilket perspektiv man intar.

Vem kan ha intresse av att komma och lyssna på seminariet den 19 maj?

Alla som arbetar som handläggare och chefer vid myndigheter eller annars har intresse av frågor om god förvaltning!

ANMÄLAN:

Klicka här för att komma till anmälan

Anmälan är öppen till och med 12 maj, men efteranmälningar tas emot på mruppdraget@uu.se

 

 

Olof Wilske

Johanna Romare

För att inte missa något inlägg så rekommenderar vi att du prenumererar på bloggen i din RSS-läsare genom att klicka på länken här Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev genom att klicka här

Till bloggen