Kompletterande modul för SCORM-kompatibilitet

Webbutbildningen Introduktion till mänskliga rättigheter ligger idag på en öppen webbplats, tillgänglig för alla som vill registrera sig och gå utbildningen. Detta möjliggör för de myndigheter som saknar LMS att direkt dra nytta av innehållet.

Tekniken bakom den webbaserade utbildningen är en WordPress-plattform, vilket gör det möjligt att uppnå en mycket hög grad av tillgänglighet, något vi valt att prioritera.

Detta innebär också i dagsläget att den inte är SCORM-kompatibel och levereras inte i sin helhet som ett SCORM-paket.

Dock kan det finnas behov för en organisation att i sitt LMS bekräfta att en person tagit del av utbildningen, och för detta ändamål finns en kompletterande SCORM-modul. Denna kompletterande modul finns i versioner som är kompatibla med SCORM 1.2 och SCORM 2004.

Modulen består av en startknapp för att öppna utbildningen i en webbläsare, samt ett test med ett antal frågor som en deltagare ska svara på (i dagsläget 20 stycken). Svaren finns i utbildningen på webbplatsen, och deltagaren kan där fritt tillägna sig den kunskap som behövs för att klara testet.

Vid avklarat test skickas COURSE PASSED och COURSE COMPLETED till LMS:et. Båda dessa skickas för att ta höjd för olika implementation av dessa kommandon i olika LMS.

Notera att själva SCORM-modulen är helt separat från webbutbildningen. Den kompletterande SCORM-modulen installeras i myndighetens LMS, och ingen kommunikation från SCORM-modulen skickas till eller tas emot från några andra externa servrar.

Fyll i formuläret nedan så skickar vi information om hur ni laddar ner SCORM-paketet. (Senaste version 2017-11-21)